Admir Shabani: KSHZ-ja po profesionalizohet sipas standardeve të BE-së

Admir Shabani dhe Lupka Guguceva janë 2 nënpunësit e KSHZ-së që ideuan aplikimin e trajnimit të këshillave zgjedhore për ritje të profesionalizmit për zbatimin e procesit zgjedhorë sipas standardeve Europiane.

Shabani për Tetovasot thekson se ky modul u desh kohë që të përgaditet por edhe qasja në fillim ishte skeptipke. Por, pas aplikimit vitin e kaluar u vërejte dukshëm ngritja e përgaditjes dhe kështu RMV mori rekomandim pozitiv në OSCE- ODIHR.

Sigurisht sipas Shabanit ky proces ka kosto dhe pa ndihmën e fondacionit për sistem zgjedhor IFES veshtirë do të ishte aplikimi i këtij projekti.

Admir Shabani më tej shprehet për Tetovasot se këtë vit pritjet janë edhe më të mëdha meqë tani kemi një taskë force mirë të trajnuar të cilët se shpejti do të fillojnë trajnimet për këshillat zgjedhore.