Kumanovë: Kërkohet paralelet shqiptare të mësojnē në kabinete moderne si ato maqedonase

Në seancën e 31 të këshillit komunal të Kumanovës në rend dite ishin raportet vjetore dhe programet vjetore të shkollave të mesme të qytetit të Kumanovës. Këshilltari komunal nga rradhët e Alternativa z.Florim Ymeri, shprehi shqetësimin për kushtet dhe hapsirat e pamjaftueshme në të cilat mësojnë nxënësit e paraleleve shqipe në shkollën e mesme profesionale Nace Bugjoni dhe gjimnazin Sami Frashëri. Gjatë diskutimit të tij ai shprehi edhe përcaktimin programorë të partisë që përfaqson me të cilat garoi në zgjedhjet lokale, ku kërkoi që të sigurohen kushte për rikthimin e paraleleve shqipe në shkollën amë, ku nxënësve shqiptarë do tu mundësoheshte ta zhvillojnë procesin edukativo arsimorë në kabinete të sofistikuara dhe me standarde të larta. Ky veprim do të mundësonte edhe krijimin e hapsirave më të mëdha për nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri dhe do zgjidhte problemin 17 vjeçarë me të cilin çdo vit përballen mësimdhënësit dhe nxënësit e këtyre shkollave.