Nuhiu paralajmëron projekt shkencor në funksion të punës më efikase policore

Në përpjekjet për të avansuar Policinë Shkencore në kuadër të Ministrisë së brendshme si strukturë e specializuar për kryerjen e ekspertizave për hetimet penale, sot në përmbylljen e projektit “Further development of the capacities for crime scene investigation” paralajmruam fillimin e ndërtimit të objektit bashkëkohor ku do të vendosen laboratoret e forenzikës – projekt i financuar nga Bashkimi Evropian!