Asaf Ademi: Numri i aktiviteteve kulturore krahasuar me vitin 2017 është rritur për 380 aktivitete

 

Ministri i Kulturës, Asaf Ademi ka prezantuar sot raportin vjetor për vitin 2018, ku vlerësoi se numri i aktiviteteve kulturore, krahasuar me vitin 2017, është rritur për 380, ndërkohë që në Ministri janë përpiluar 6 ligje, katër akte nënligjore dhe janë themeluar dy institucione nacionale. Shifrat e projekteve të përkrahura arrin numrin rreth 3 mijë