Copy Code

Komuna më e suksesshme në Stamboll premton ndihmë për Haraçinën

Një takim zyrtar mes Kryetarës së Komunës së Haraçinës Milikije Halimi dhe Kryetarit Remzi Ajdin të Komunës së Ejup Sulltanit – Istanbull. Në takim është biseduar për shumë çështje të sferave të ndryshme rreth problematikave që i tangojnë Komunat. “Besoj që në të ardhmen do të kemi një bashkëpunim të ndërsjellt ku do të përfitojmë një përvoj të mirë prej Komunës më të sukses’shme Ejup Sulltan-Istanbull me Kryetarin Remzi Ajdin”, ka deklaruar kryetarja e komunës së Haraçinës, Milikije Halimi.